BKOZ

BUREAU VOOR KWALITEITSONDERWIJS

IN DE ZORGSECTOR

 

OMGAAN  MET MEDICATIE

 

INHOUD   

Deze cursus is bedoeld, om medewerkers bewust te maken van de gevaren en verantwoordelijkheden bij het toedienen van medicatie. Naast het toedienen van enterale medicatie, is het van belang dat de medewerker de zorgvrager kan observeren en verbanden kan leggen m.b.t. het functioneren van de zorgvrager en de inname van een medicijn.

 

DOEL:       

De cursist is instaat:

 Te beargumenteren wat de wet BIG inhoud.

 Te beargumenteren welke medicijndistributie er in de instelling wordt gebruikt.

 Volgens protocol medicijnen klaarzetten.

 Volgens protocol controles uitvoeren.

 Medicijnen enteraal toe te dienen; per os en rectum, vaginaal

 Medicijnen parenteraal toe te dienen; via de huid, luchtwegen

 ogen, neus en oren.

 Beargumenteren hoe hij/zij een zorgvrager ondersteunt tijdens het toedienen van medicatie.

 Beargumenteren hoe hij/zij een zorgvrager informeert over diens medicijngebruik.

 Toelichten welke observaties en rapportages van belang zijn bij medicijndistributie.

 Beargumenteren hoe hij/zij moet reageren na observatie van bijwerkingen t.g.v. medicijngebruik.

 Motiveren hoe hij/zij omgaat met fouten die gemaakt worden tijdens de medicijndistributie.

 Motiveren hoe hij/zij ingaat op vragen en angstgevoelens van de zorgvrager.

 Grenzen te stellen in eigen beroepsuitoefening.

 

BIJZONDERHEDEN    

De cursist  wordt getoetst in de vorm van  het inleveren van een eindopdracht. de cursus kan worden aangepast aan het kennis- en ervaringsniveau van de betreffende doelgroep. In overleg kunnen cursusonderdelen, naar behoefte, worden bijgesteld